Foto / video:

Pochvala- Projekt Republika

Ráda bych poděkovala všem žákům naší třídy, kteří se aktivně zapojili do příprav celoročního projektu Republika, ať už se jednalo o přípravu prezentací, videí, plakátů, výstavy  nebo výzdoby ve třídě. Velký dík a obdiv pak  patří chlapcům, kteří skvěle uváděli dekádu 1938-1947. Projekt se velmi vydařil.

Děkuji za skvělou spolupráci.

 

Marcela Hladíková

Barevný den

Včerejší barevný den se v naší třídě opravdu povedl. Děkuji všem za účast a těším se na dnešní prezentaci projektu Republika.

MH

 

Nejsme žádní saláti! :)

Na pracovních činnostech jsme se už vrhli na vaření. Tentokráte jsme tvořili (až na jednu výjimku) saláty. Výsledky byly výborné, potěšte se s námi aspoň pohledem.

Drah., učitelka PČ