Třída:

Pochvala- Projekt Republika

Ráda bych poděkovala všem žákům naší třídy, kteří se aktivně zapojili do příprav celoročního projektu Republika, ať už se jednalo o přípravu prezentací, videí, plakátů, výstavy  nebo výzdoby ve třídě. Velký dík a obdiv pak  patří chlapcům, kteří skvěle uváděli dekádu 1938-1947. Projekt se velmi vydařil.

Děkuji za skvělou spolupráci.

 

Marcela Hladíková

Barevný den

Včerejší barevný den se v naší třídě opravdu povedl. Děkuji všem za účast a těším se na dnešní prezentaci projektu Republika.

MH

 

Nejsme žádní saláti! :)

Na pracovních činnostech jsme se už vrhli na vaření. Tentokráte jsme tvořili (až na jednu výjimku) saláty. Výsledky byly výborné, potěšte se s námi aspoň pohledem.

Drah., učitelka PČ

DDÚ – Procvičování pravopisu

Procvičování pravopisu z učebnice

45/1 (do…zboží)

45/2 (do… v pořádku)

45/4 (do…ohrnutý límec)

45/5 (do…pelyněk)

46/6 (do…stanice)

46/7(do…pavučiny)

46/9

46/10(do…řeči)

47/14(do…oběd)

47/15

48/b

48/c

65/2a (do…potoka)

65/2b(do…borůvkami)

65/2c (do…prostranství)

66/4a(do…řezy)

66/4b(do…jablíček)

66/4c(do…rozuměli)

72/5a

75/4b

75/4c

78/4a

79/8b

84/13a

117/1

 

 

DDÚ – Procvičování probírané látky

Procvičování probírané látky z učebnice

12/otázky 1,2,3,4

14/3

16/2

26/1 a,b,c

29/11

29/13

31/4

33/4

35/4a,b,c

36/4

37/2

40/5

41/5

43/2

43/1 (do …máslem)

53/6

53/8a

53/8b

58/1(do…pohádek)

60/1

61/4

63/1

70/4a

70/5a

82/5b(do…milimetrů)

83/8

88/6

92/2

99/1(do…i ledovec)

103/7a(do…1306)

110/6(do…nudili)

115/2

116/4

DDÚ – Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

-vždy si vyberte jeden řádek, opište jej a určete slovní druhy

Babičce zhotovil zubař nový umělý chrup. Lehkomyslní lidé nepřemýšlejí o možném nebezpečí.

 

Dnes je mému bratrovi špatně. Mokré prádlo rozvěsila po šňůrách natažených na půdě.

 

Do literární soutěže vybírali z našich slohových úkolů. Na našich silnicích dochází často ke smrtelným nehodám.

 

 Po vyučení se dříve řemeslníci vydávali do cizích zemí. Kdy mi koupíš v cukrárně vanilkovou zmrzlinu?

 

Mužstvo se muselo obejít bez dvou zraněných hráčů. Starší děvčata se sama rozhodla přinést prvňáčkům malé dárky.

 

Tichounké psssst navodilo napjatou atmosféru. Nezapomeňte za sebou zavřít velké dřevěné dveře.

 

Řidič projel nepřehlednou zatáčkou. Vlastík vyhrál dvakrát soutěž ve šplhu i v přespolním běhu.

 

Ať dostanu výbornou známku z matematiky. Zítra navštívím nemocného kamaráda. Já tady bydlím. Byl to jeho zájem.

 

Rak rozdrtí klepety i tvrdou skořápku korýšů. Některé ryby mohou pomocí hřbetní ploutve vyskočit do vzduchu.

 

Kostra ptáků musí být lehká, proto nemají ptáci zuby. Mládě koaly tráví prvních 6 měsíců života ve vaku matky.

 

Pštrosi neumí létat, ale jsou výborní běžci. Vlaštovky odlétají na podzim do Afriky.

Když jsem druhý den během vyučování opět vstoupila do Knihy džunglí, už tam na mě Werther čekal.

 

Měl kabát ke kolenům z rudého sametu a staromódní klobouk. Jeden šlahoun zabodl svůj trn do jedné z jeho hedvábných punčoch a vytvořil mu na ní oko.

 

Když jsem vstoupila, bojoval zrovna s rostlinou o svobodu. „Dobrý den, slečno Amy. Já trpím,“ pozdravil mě.

 

„Já vím,“ řekla jsem. „Znám váš román.“ “Ale dnes je to obzvlášť těžké. Mám pocit, jako by má lebka skončila pod kopyty koně.”

 

Protáhl obličej do úšklebku. “Za to vděčím Inkoustovému sudu. Už nikdy do té špeluňky nevkročím.

 

Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky.  Pro křesťany předchází Velikonocům půst.

 

K Bílé sobotě neodmyslitelně patří pečení beránků a mazanců. Mazanec se dříve připravoval z vajec, mouky, másla, sýra nebo tvarohu.

 

Původně se také plnil masem. Velikonočnímu beránkovi často vážeme kolem krku mašli. V mnoha krajích byla oblíbeným pokrmem velikonoční nádivka.

 

Chození na pomlázku patří mezi nejstarší lidové obyčeje. Hlavním symbolem Velikonoc je vejce.

 

„Existuje snad jediné stvoření, jehož výraz by mohl působit ustaraněji než jejich tváře.

 

Holub, který by se doslechl, že svatý Václav sestoupil ze svého podstavce a v nejbližším obchodě se zbraněmi si koupil brokovnici a zásobu nábojů na pernatou zvěř.“

 

„V minulosti Smrť vyzkoušel ohnivé koně a koně-kostry a zjistil, že jsou většinou nepraktičtí, zvláště ti ohniví, kteří měli sklony podpálit si sami pod sebou podestýlku.

 

Pak stáli uprostřed plamenů a tvářili se užasle.“ Jenže magie má zvyk ukrývat se nízko při zemi a udeřit v nejneočekáva­nějším okamžiku – jako hrábě ležící v trávě.“

 

„Je to dost jasné, prohlásil nakonec a přitom rychle přemýšlel. „Co to znamená, doktore?“ vyzvídal Pomošt.

 

„Laicky řečeno,“ povzdechl si doktor, „je mrtvý jako loňská novinářská sezóna.“ „A ty komplikace?“ Doktor se zatvářil vyhýbavě. „Stále ještě dýchá.“
  

Kdesi daleko v zaostalých a nezmapovaných končinách onoho cípu Západního spirálního ramene naší Galaxie, které si rozhodně nemůže dělat nároky na módnost, leží jedno malé, bezvýznamné žluté slunce.

 

Kolem něj zhruba ve vzdálenosti sto padesáti kilometrů obíhá naprosto zanedbatelná nepatrná modrozelená planeta, na níž z opic vzešlé formy života jsou tak úžasně primitivní.

 

Dosud se domnívají, že digitální hodinky jsou docela šikovný nápad. Hlavní problém této planety spočívá – nebo spíš spočíval – v tom, že většina lidí, kteří na ní žijí, je povětšinou nešťastná.

 

Pravidla dobrovolných domácích úkolů – z ČJ

Všechny domácí úkoly jsou dobrovolné!

Odevzdáváte 1 týdně.

Vybíráte ze 3 možností (procvičování probírané látky z učebnice, procvičování pravopisu z učebnice, určování slovních druhů – z vět na webu), vyberte si 1 cvičení/1 celek na určování SD (obvykle 2 věty), a to splňte jako domácí úkol. Vždy si přečtěte zadání.

Úkol bude v sešitě A5, podepsaný, zabarvený (Doplněné jevy – např. i/y vždy barevně označit).

Pokud máte úkol z učebnice, bude u něj uvedena strana a číslo cvičení.

Začátek nového školního roku

Milá 6.C, vážení rodiče

v pondělí 4.9. nás čeká slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 v 7:55 před školou, poté následuje třídnická seznamovací hodina, konec v 8:45. V úterý 5.9. mají žáci 4 vyučovací hodiny (konec v 11:40)- třídnické práce (vezměte si s sebou psací potřeby), ve středu 6.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Těším se na vás.

Marcela Vránová