Důležitá sdělení:

Dějepis

Zpracujte stručně kapitolu Dějiny českých zemí a habsburské monarchie na stranách 119 – 122. Pročtěte si kapitolu Kultura 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Otázky:

1)      Zjistěte rozlohu a počet obyvatel Rakouska-Uherska v roce 1914

2)      Kdo tvrdě bránil Čechům v tom, aby dosáhli stejného vyrovnání jako Maďaři?

3)      Kdy, kde a jak zemřel korunní princ Rudolf? Zjistěte, co bylo jeho velkou zálibou. Jaké místo v Praze je po něm pojmenováno?

4)      Karel May se ve svých románech představil jako Old ……………………………….. a Kara …………………………… . Doplňte

Matematika, pán zástupce Abrhám

Online výuka matematiky bude probíhat tento týden ve středu.

Domácí úkoly (22. DU, 23. DU, 24. DU) jsou zadané v aplikaci Teams v Office 365. Ve středu 3.6. od 10:00 do 10:30 proběhne výuka matematiky prostřednictvím videohovoru. Zaměříme se v aplikačních úlohách na povrch a objem válce.

 

Ruština, pí.uč. Poletínová

RJ 8. třídy z 1. na 5. června

AJ, pí.uč. Polanská

Dobrý den, od pani učitelky Polanské najdete všechno v Teamsech.

M.Svobodová

AJ, pí.uč. Drahorádová

AJ 8ABC Drahorádová tyden 12

Čeština, pí.uč. Kotápišová

Český jazyk 12. týden

Němčina, pani uč. Kotápišová

NJ8 – 12. týden

Němčina, pani uč. Černá

NJ8 samostudium 12

AJ, pani uč. Buňková

osmaci od 1.6

AJ, M.Svobodová, 8. třída do 5.6

AJ, 8.třída do 5.6