Důležitá sdělení:

Třídní schůzky 22. září

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

Povinná četba??!!!??

I v letošním roce budeme společně i samostatně číst a o přečteném přemýšlet. O pravidlech našeho čtení jsem s žáky mluvila, stejně jako o doporučených titulech a způsobech zpracování čtenářských záznamů.

Informace máme k dispozici ve třídě, pokud byste chtěli, najdete je také tady:

termíny četby

Ať vás knihy těší:)

Klub mladých diváků

I v letošním roce je možné přihlásit se do KMD – Klubu mladých diváků a společně se spolužáky a některými učiteli navštívit 3x za rok divadlení představení. 

Cena 35O,- (za 3 představení) bude odečtena z online pokladny, přihlášky si zájemci mohou vyzvednout u paní učitelky Poletínové. Přihlášky odevzdají zájemci do 27. září.

Těším se na vás v divadle:)

další várka informací…

Dobrý den, 

předně všem děkuji za pomoc malým prvňáčkům:)  

a posílám další várku informací týkajících se začátku šk. roku.

od pondělí 6. 9. se učíme dle rozvrhu, všichni žáci budou mít přezůvky, zamčenou skříňku a připravené pomůcky na vyučování (učebnice, sešity). Nezapomeňte vyplněnou a podepsanou žákovskou knížku (včetně kartičky pojišťovny)

v úterý 7. 9. odpadá odpolední vyučování (sportovní výchova) z důvodu vzdělávání pedagogického sboru

prosím o kontrolu školní online pokladny – vklad 500 na žáka/šk. rok. Z vložené částky bude stržena částka na výtvarné potřeby (cca 60,- žáci nepotřebují vybavovat své “kufříky”, všechny pomůcky dostanou), podpora charity Panenka Unicef, kterou si žáci odhlasovali, a budou z ní hrazeny akce uskutečněné během roku. Pracovní sešity hradí žákům škola.

Pevně věřím, že jste se během těchto dnů dostatečně “vypovídali” a v pondělí se těším na společnou práci:)

Stopy doby

Stopy doby…

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Milí (už) osmáci, milí rodiče.

Nový školní rok zahájíme společně ve středu v 1. září v 7:55 před školou, následně se přesuneme do třídy.

Abychom “nepřepálili začátek”, budeme končit hned v 8:55. Pokud budete chtít jít na oběd, vydávat se budou od 10 hod.

Ve čtvrtek a pátek bude vyučování končit v 11:40, na programu máme organizační záležitosti a třeba dojde i na zmrzlinu:). Od pondělí 6. 9. jedeme dle platného rozvrhu.

Testování Covid proběhne 1., 6., a 9. září. Pokud jste prodělali Covid či jste byli testování jinde, prosím o písemný doklad dané skutečnosti.

Těším se na vás