Důležitá sdělení:

Učebnice, 8.C

Dobrý den,

učebnice a pracovní sešity neodevzávejte, všechno uděláme v září. Děkuji, pěkný den, M.Svobodová

Šatní skřínky

Dobrý den, kdo ještě nevyklidil šatní skřínky, prosím tak udělat zítra, tedy 12.6. mezi 8- 12 hod.

Děkuji, přeji hezký den, M.Svobodová

Vysvědčení

Naše milé žákyně a naši milí žáci, vážení rodiče,

dodatkem č. 2 školního řádu ZŠ Eden (viz níže) jsme změnili pro druhé pololetí letošního školního roku způsob hodnocení a hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí bude výhradně slovní. Rozhodli jsme se tak zejména proto, že naši žáci  neměli v době distančního vzdělávání rovné podmínky, jaké jim můžeme ve škole zajistit při obvyklé prezenční výuce, a to, že naše možnosti spravedlivého hodnocení byly omezené. Přejeme si, aby naše slovní hodnocení poskytlo žákům jako obvykle zpětnou vazbu, a aby je vnímali jako informaci k tomu, co je zásadní – k sebehodnocení. Vážíme si spolupráce s většinou rodičů našich žáků v průběhu distančního vzdělávání, děkujeme!

Vysvědčení budeme žákům předávat 26. 6. 2020 od 8 do 9 hodin na školním hřišti a na zahradě.  U vstupu na hřiště bude vyvěšen plánek, kde přesně na hřišti nebo na zahradě „svého“ učitele najdete. Žáci z prvního stupně, kteří budou 26. 6. ve škole v obvyklých max. 15 členných skupinách, dostanou vysvědčení od „svých“ učitelů ve třídě po 9. hodině. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v ředitelně a bude si je možné vyzvednout  v době prázdnin ve všední dny od 8 do 13 hod.

Přeji nám všem zasloužené prázdniny a doufám, že se 1. 9. 2020 v 7,55 hod. ve zdraví sejdeme před školou, kde slavnostně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Jana Churáčková, ředitelka školy

AJ, pí.uč. Polanská

Všechno najdete v Teamsech od pani uč. Polanské. M.Svobodová

AJ, pí.uč. Martina Svobodová

AJ, 8. třída, tázací dovětek, do 19.6

Zdravotní výchova

Zdravotní výchova 15. – 19. 6. 2020

Němčina, pí.uč. Černá

NJ8 samostudium 13

Angličtina, pí.uč. Drahorádová

AJ 8ABC Drahorádová (2)

Ruština, pí.uč. Poletínová

RJ 8. třídy z 8. na 12. června

Dějepis

Zpracujte si kapitoly Vznik Trojspolku a Trojdohody, Balkán, Atentát v Sarajevu, Válčící strany a Fronty první světové války na stranách 129 – 133.

Otázky:

1)      Který stát vznikl na Balkáně v důsledku první balkánské války?

2)      Který stát byl poražen v první a který ve druhé balkánské válce?

3)      Na který bod rakousko-uherského ultimáta nechtěli Srbové přistoupit?

4)      Která velmoc Dohody stála za Srbskem a sama velmi válku chtěla?

5)      Pojmenujte jedno dlouhodobé bojiště v Africe. Kde se bojovalo v Asii?