Důležitá sdělení:

Zeměpis

Královéhradecký kraj – zápis + úkoly

AJ, pí.uč. Drahorádová

AJ 8ABC Drahorádová 11 tyden

Změny ve vyučování fyziky

Dobrý den, milí rodiče a děti,

nově posílejte už své otázky, vypracované úkoly panu učiteli Markovi.  Jeho mail je marek@zseden.cz Pěkný den, M.Svobodová

Fyzika, pan uč. Marek

Dobrý den, zasílám úkoly z fyziky, už posílejte vypracování a všechno kolem toho zase panu učiteli Markovi. Mail : marek@zseden.cz

Martina Svobodová

Příloha: 

8_1

AJ, pí.uč. Buňková

osmaci od 25.5

Ruština , pí.uč. Poletínová

RJ 8. třídy z 25. na 29. května

Dějepis do 29.5.

Zpracujte formou stručného záznamu dějiny Velké Británie, Francie, Ruska a Spojených států amerických na stranách 111 – 118.

Otázky:

1)              Najděte na mapě světa pět míst, která jsou nebo byla pojmenována po královně Viktorii.

2)              Pojmenujte britské dominium v Africe, kdy vzniklo a v důsledku jaké události.

3)             Zjistěte, co je Sedan.

4)             Pojmenujte největší francouzskou kolonii v Africe.

5)             Zjistěte celkovou délku Transsibiřské magistrály ze Sankt-Petěrburgu do Vladivostoku a to jak přes Mandžusko, tak po území jenom Ruska. Napište, kdy byla zcela dostavěna.

6)             Jak se jmenuje ostrov, u kterého Japonci rozdrtili ruskou flotilu v roce 1905. Jedna ruská loď, jejíž jméno začíná na A, se zachránila. Zjistěte její jméno.

7)             Zjistěte jméno pevnosti, na kterou zaútočili Jižané, a tak začala v USA občanská válka.

8)             Kdy byla dokončena první transkontinentální železnice přes území USA?

AJ, pí.uč. Polanská

Milí osmáci, všechno od pani učitelky Polanské je v Teams.

M.Svobodová

AJ, pí.uč. Svobodová

AJ, 8.trida do 29.5

Matematika, pan uč. Abrhám

Online výuka matematiky bude probíhat každé úterý od 10:00.

Domácí úkoly (20. DU, 21. DU) a teorie (4T, 5T) jsou zadané v aplikaci Teams v Office 365. V úterý 26.5. od 10:00 do 10:30 proběhne výuka matematiky prostřednictvím videohovoru. Zaměříme se na nové učivo (povrch a objem válce).