Archiv Září, 2021

Doučování

Zájemci o doučování najdou konkrétní časy a vyučující zde:

_Doučování žáků

Je možné přijít kdykoli ke kterémukoli vyučujícímu. 

Ad matematika: pan učitel nemá vypsané konkrétní doučování, žákům je ale k dispozici ve svých konzultačních hodináchstředa 13:45 – 14:30.

I ostatní vyučující jsou během svých konzultačních hodin k dispozici žákům i Vám.

konzultacni hodiny

Pozvánka na Edukavárnu

Pozvání na EDUKAVÁRNU

Třídní schůzky 22. září

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

Odvolaná hodina

V úterý 14. 9. odpadá 8. vyučovací hodina – SV dívky.

 

Povinná četba??!!!??

I v letošním roce budeme společně i samostatně číst a o přečteném přemýšlet. O pravidlech našeho čtení jsem s žáky mluvila, stejně jako o doporučených titulech a způsobech zpracování čtenářských záznamů.

Informace máme k dispozici ve třídě, pokud byste chtěli, najdete je také tady:

termíny četby

Ať vás knihy těší:)

Klub mladých diváků

I v letošním roce je možné přihlásit se do KMD – Klubu mladých diváků a společně se spolužáky a některými učiteli navštívit 3x za rok divadlení představení. 

Cena 35O,- (za 3 představení) bude odečtena z online pokladny, přihlášky si zájemci mohou vyzvednout u paní učitelky Poletínové. Přihlášky odevzdají zájemci do 27. září.

Těším se na vás v divadle:)

další várka informací…

Dobrý den, 

předně všem děkuji za pomoc malým prvňáčkům:)  

a posílám další várku informací týkajících se začátku šk. roku.

od pondělí 6. 9. se učíme dle rozvrhu, všichni žáci budou mít přezůvky, zamčenou skříňku a připravené pomůcky na vyučování (učebnice, sešity). Nezapomeňte vyplněnou a podepsanou žákovskou knížku (včetně kartičky pojišťovny)

v úterý 7. 9. odpadá odpolední vyučování (sportovní výchova) z důvodu vzdělávání pedagogického sboru

prosím o kontrolu školní online pokladny – vklad 500 na žáka/šk. rok. Z vložené částky bude stržena částka na výtvarné potřeby (cca 60,- žáci nepotřebují vybavovat své “kufříky”, všechny pomůcky dostanou), podpora charity Panenka Unicef, kterou si žáci odhlasovali, a budou z ní hrazeny akce uskutečněné během roku. Pracovní sešity hradí žákům škola.

Pevně věřím, že jste se během těchto dnů dostatečně “vypovídali” a v pondělí se těším na společnou práci:)

Stopy doby

Stopy doby…