Dějepis

 

Přečtěte si kapitolu Technický a vědecký pokrok ( je opravdu zajímavá ) a zjistěte, co znamenají slova imperialismus a kolonialismus.

Zpracujte formou stručného záznamu kapitoly Sjednocení Německa a Sjednocení Itálie.

Otázky:

1)      Zjistěte, komu jako kolonie patřily Nigérie, Alžírsko, Indonésie, Filipíny a Mosambik

2)      Kolik let trvalo sjednocování Německa a kolik Itálie?

3)      Vatikán nevznikl v roce 1871, ale později. Zjistěte kdy.

4)      Proč nechal kancléř Bismarck vyhlásit sjednocení Německa ve Versailles a ne v Berlíně?

5)      Pojmenujte dvě kolonie Německa

Comments are closed.