Fyzika – 3. týden

Učebnice fy pro 8. tř. :

1. Přečti si str. 125 – 126 (Měříme elektrický proud)

2. Písemně odpověz na otázky 1., 2., 3. a úkol 1., str. 128

3. Přečti si str. 137 – 140 (Ohmův zákon. Elektrický odpor)

4. Písemně odpověz na otázky 1. – 5. a na úkoly 1. – 3. na str. 141

Přečti si str. 47 – 57 z knihy „Pohledy do minulosti elektrotechniky“ od Daniela Mayera

 

Comments are closed.