ČJ – 3. týden

čtvrtek 26. 3.

– udělej si pořádek v Teams

-pokud nemáš, založ si svou složku

-ve složce udělej 3 nové složky, které pojmenuješ Mluvnice, Literatura, Sloh

-své dokumenty vlož do jednotlivých složek podle toho, kam patří

-pokud jsi ještě neudělal PL o J. A. Komenském, dodělej

pondělí 30. – středa 1. 4.

– nejpozději ve středu 1.4. bude v Teams ve Vaší složce nahraná slohová práce – Líčení – Procházka jarní/letní/podzimní/zimní přírodou

–  na 1. list utvořte hlavičku (tak jako při slohové práci)

– na 2. listě bude samotná práce (měla by obsahovat: nejméně 200 slov (to je asi 14 řádků písmem 11); 2x přirovnání, 3x básnický přívlastek (klidně Vámi vymyšlený), 2x personifikaci; dělení do odstavců

NEZAPOMEŇTE NA GRAFICKOU ÚPRAVU – min. na mezery za interpunkčními znaménky (, . ! ?)

– nedostatečnou budou hodnoceny všechny práce, u kterých bude prokázáno kopírování/opisování nebo příliš velká inspirace z cizích slohových prací

čtvrtek 2. 4.

Literatura – romantismus

– přečti si báseň Lorelei a vylušti křížovku (obojí v příloze i na Teams)

– stáhni  a vlož do své složky v Teams, pokud máš možnost vytiskni a vlep do sešitu

 

 

Comments are closed.