Archiv Únor, 2020

Důležitý vzkaz – Preventivní opatření – koronavirus COVID-19

Preventivní opatření – koronavirus COVID-19

Vážení rodiče, pokud jste jarní prázdniny strávili se svými dětmi v oblastech výskytu koronaviru ( jedná se i o lyžování v Itálii), žádám Vás, abyste odpovědně vyhodnotili situaci a případně zajistili preventivní karanténu. 

V souvislosti s nezbytnou prevencí vydávám směrnici:

Směrnice ředitelky školy k prevenci šíření koronaviru COVID – 19

 

1. Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku.

2. Dodržujeme základní hygienické zásady.

3. Sledujeme svůj zdravotní stav.

4. Řídíme se vydanými pokyny.

A. Žáci a žákyně základní školy
1. Sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně
kontaktují třídní učitelku/třídního učitele.
2. Používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.
3. Myjí si ruce mýdlem, zejména před jídlem a po použití WC.

B. Zákonné zástupce žáků žádáme o spolupráci:
1. V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte
syna/dceru do školy.
2. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho
syna/Vaší dcery, žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze
školy v co nejkratší době.
3. V případě karantény nás informujte.

C. Pedagogičtí zaměstnanci
1. Sledují zdravotní stav žáků a na základě žádosti žáka či svého rozhodnutí
kontaktují zákonné zástupce.
2. Připomínají žákům nutnost dodržování hygienických zásad.
3. O všech skutečnostech v souvislosti s prevencí šíření koronaviru COVID19 v ZŠ Eden informují ředitelku školy.

D. Nepedagogičtí zaměstnanci
1. Zajišťují úklid v plném rozsahu své pracovní náplně s použitím virucidních
úklidových prostředků (uklízečky ve spolupráci se školníkem).
2. Doplňují mýdlo ve třídách a na WC.

 

PhDr. Jana Churáčková
ředitelka školy